TRƯỜNG I.BREEZETiền thân là trường Anh ngữ BOC (Best of Cebu) được thành lập từ năm 2012, Trường Anh ngữ I.Breeze International Language Center có đợt chỉnh sửa lớn về cơ sở vật chất và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2018.


Viết Bình luận