CIA SUMMER CAMP

Chương trình trại hè tiếng anh trẻ em tại Philippines của trường anh ngữ CIA được đánh giá là một trong những chương trình chất lượng nhất tại thành phố Cebu hiện nay. Phát huy những thành công từ 5 lần tổ chức trước, chương trình Summer Camp 2020 hứa hẹn sẽ mang đến cho các bé một mùa hè thú vị. Với một chi phí tiết kiệm, quý vị phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về hiệu quả mang lại cho các bé sau khóa học.

1) THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ TRẠI HÈ

ĐỐI TƯƠNG THAM GIA

Độ tuổi: dành cho trẻ từ 7 đến 15 tuổi.

Trình độ: Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào. Chương trình học tập linh động đáp ứng mọi trình độ của trường.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA

Thời gian: CIA camp 2020 tổ chức 3 đợt khai giảng như sau:

ĐợtKhóa họcNgày điNgày về
Đợt 14 tuần26/05/202022/06/2020
01/06/202028/06/2020
6 tuần01/06/202012/07/2020
8 tuần26/07/2020
Đợt 24 tuần15/06/202012/07/2020
6 tuần26/07/2020
Đợt 34 tuần29/06/202026/07/2020

Thông tin chuyến bay

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 26 May 2020 (Tuesday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNL5J 75201:10 AM05:00 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
      Lượt về -  22 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - SG5J 75122:20 PM00:25 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNL5J 75201:10 AM05:00 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
      Lượt về -  28 June 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - SG5J 75122:20 PM00:25 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 26 May 2020 (Tuesday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059209:30 AM13:20 PM
MNL - CBPR 285915:20 PM16:35 PM
           Lượt về -  22 June 2020 (Monday) Philippines Airline
CB - MNLPR 183603:40 AM04:55 AM
MNL - SGPR 059712:40 AM14:30 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN     Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059209:30 AM13:20 PM
MNL - CBPR 285915:20 PM16:35 PM
           Lượt về -  28 June 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 183603:40 AM04:55 AM
MNL - SGPR 059712:40 PM14:30 PM

 

ĐỢT 1 KHÓA 6 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNL5J 75201:10 AM05:00 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
      Lượt về -  12 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - SG5J 75122:20 PM00:25 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 6 TUẦN     Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059209:30 AM13:20 PM
MNL - CBPR 285915:20 PM16:35 PM
         Lượt về -  12 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 183603:40 AM04:55 AM
MNL - SGPR 059712:40 PM14:30 PM

 

ĐỢT 1 KHÓA 8 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNL5J 75201:10 AM05:00 AM
MNL - CB5J 55310:355 AM12:10 PM
      Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - SG5J 75122:20 PM00:25 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 8 TUẦN     Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059209:30 AM13:20 PM
MNL - CBPR 285915:20 PM16:35 PM
         Lượt về -  26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 183603:40 AM04:55 AM
MNL - SGPR 059712:40 PM14:30 PM

 

ĐỢT 2 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNL5J 75201:10 AM05:00  AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
             Lượt về - 12 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - SG5J 75122:20 PM00:25 AM

 

ĐỢT 2 KHÓA 4 TUẦN     Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059209:30 AM13:20 PM
MNL - CBPR 285915:20 PM16:35 PM
         Lượt về -  12 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 183603:40 AM04:55 AM
MNL - SGPR 059712:40 PM14:30 PM

 

ĐỢT 2 KHÓA 6 TUẦN    Lượt đi -  15 June 2019 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNL5J 75201:10 AM05:00 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
             Lượt về - 26 July 2019 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - SG 5J 75122:20 PM00:25 AM

 

ĐỢT 2 KHÓA 6 TUẦN     Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059209:30 AM13:20 PM
MNL - CBPR 285915:20 PM16:35 PM
         Lượt về -  26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 183603:40 AM04:55 AM
MNL - SGPR 059712:40 PM14:30 PM

 

ĐỢT 3 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 29 June 2020(Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNL5J 75201:10 AM05:00 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
      Lượt về -  26 July (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL 5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - SG 5J 75122:20 PM00:25 AM

 

ĐỢT 3 KHÓA 4 TUẦN     Lượt đi - 29 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059209:30 AM13:20 PM
MNL - CBPR 285915:20 PM16:35 PM
         Lượt về -  26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 183603:40 AM04:55 AM
MNL - SGPR 059712:40 PM14:30 PM

HÀ NỘI

ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 26 May 2020 (Tuesday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
HN - MNL5J 74502:20 AM06:45 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
                       Lượt về -  22 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - HN5J 74422:50 PM01:35 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
HN - MNL5J 74501:20 AM05:55 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
                       Lượt về -  28 June 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - HN5J 74422:00 PM00:35 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 26 May 2020  (Tuesday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059601:45 AM05:30 AM
MNL - CBPR 184910:45 AM12:00 PM
         Lượt về -  22 June 2020 (Monday) Philippines Airline
CB - MNLPR 286017:15 PM18:30 PM
MNL - SGPR 059522:25 PM00:45 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020  (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059601:45 AM05:30 AM
MNL - CBPR 184910:45 AM12:00 PM
         Lượt về -  28 June 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 286017:15 PM18:30 PM
MNL - SGPR 059522:25 PM00:45 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 6 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
HN - MNL5J 74501:20 AM05:55 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
                       Lượt về -  12 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - HN5J 74422:00 PM00:35 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 6 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059601:45 AM05:30 AM
MNL - CBPR 184910:45 AM12:00 PM
         Lượt về -  12 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 286017:15 PM18:30 PM
MNL - SGPR 059522:25 PM00:45 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 8 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
HN - MNL5J 74501:20 AM05:55 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
                       Lượt về -  26 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - HN5J 74422:00 PM00:35 AM

 

ĐỢT 1 KHÓA 8 TUẦN    Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059601:45 AM05:30 AM
MNL - CBPR 184910:45 AM12:00 PM
         Lượt về -  26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 286017:15 PM18:30 PM
MNL - SGPR 059522:25 PM00:45 AM

 

ĐỢT 2 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi -  15 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
HN - MNL5J 74501:20 AM05:55 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
                     Lượt về - 12 July 2019 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - HN5J 74422:00 PM00:35 AM

 

ĐỢT 2 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059601:45 AM05:30 AM
MNL - CBPR 184910:45 AM12:00 PM
         Lượt về -  12 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 286017:15 PM18:30 PM
MNL - SGPR 059522:25 PM00:45 AM

 

ĐỢT 2 KHÓA 6 TUẦN    Lượt đi -  15 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
HN - MNL5J 74501:20 AM5:55 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
                     Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - HN5J 74422:00 PM00:35 AM

 

ĐỢT 2 KHÓA 6 TUẦN    Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059601:45 AM05:30 AM
MNL - CBPR 184910:45 AM12:00 PM
         Lượt về -  26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 286017:15 PM18:30 PM
MNL - SGPR 059522:25 PM00:45 AM

 

ĐỢT 3 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi -  29 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
HN - MNL5J 74501:20 AM5:55 AM
MNL - CB5J 55310:35 AM12:10 PM
                     Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline
CB - MNL5J 55416:30 PM18:05 PM
MNL - HN5J 74422:00 PM00:35 AM

 

ĐỢT 3 KHÓA 4 TUẦN    Lượt đi - 29 June 2020 (Monday) Philippines Airlines
 Chuyến bayKhởi hànhHạ cánh
SG - MNLPR 059601:45 AM05:30 AM
MNL - CBPR 184910:45 AM12:00 PM
         Lượt về -  26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline
CB - MNLPR 286017:15 PM18:30 PM
MNL - SGPR 059522:25 PM00:45 AM


Địa điểm

Khu biệt thự Khách sạn Crown Regency, Lapu – Lapu City, Cebu, Philippines.

CIA

2) THÔNG TIN KHÓA HỌC 

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN CIA CAMP 

Giáo trình giảng dạy

Tổng giáo trình giảng dạy của CIA là 83 cuốn dành cho 5 cấp bậc và 20 trình độ khác nhau. Bộ sách được CIA chủ biên với gần 200 giáo viên tiếng Anh với kinh nghiệm lâu năm biên soạn. Đây là giáo trình chỉ có tại CIA và 100% là sách gốc.

Chất lượng giáo viên

Hầu hết các giáo viên đều có chứng chỉ tesol và có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cho trẻ em.

Số lượng lớp học 1:1

Thời khóa biểu được sắp xếp có số lượng lớp học 1:1 tối đa, nhằm tăng thời gian để học viên tương tác với giáo viên, trao đổi, chỉnh sửa và phát triển tiếng Anh của mình.

Các lớp học nhóm

Các lớp học nhóm sẽ do các giáo viên bản ngữ giảng dạy giúp các bé làm quen với cách nói biểu cảm, lên xuống âm ngữ khi trò chuyện, thuyết trình. Các giảng viên từ Filippino cho đến bản ngữ đều có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cho trẻ em.

Cơ sở vật chất

Được thiết kế có khuôn viên học tập, ký túc xá, khu vui chơi riêng biệt tạo điều kiện cho các em có một môi trường hoàn hảo để học tập và sinh hoạt.

CIA

NHỮNG HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU TRẠI HÈ TIẾNG ANH CỦA CIA

Cải thiện độ chính xác trong ngôn ngữ

Bé sẽ học được cách ghi nhớ các từ vựng khác nhau, hình thành một vốn từ vựng phong phú và đa dạng theo phương pháp khoa học nhất. Bên cạnh đó, bé còn được củng cố vững chắc các kiến thức về ngữ pháp và dưới sự giảng dạy, chỉnh sửa của các giáo viên, bé sẽ chỉnh sửa cách phát âm của mình một cách chuẩn xác nhất.

Tăng cường khả năng giao tiếp

Với phương pháp học ứng dụng thông qua các lớp học như: thảo luận, từ vựng/ ngữ pháp, thuyết trình và viết nhật ký bằng tiếng anh, bé sẽ tăng sự tự tin khi nói và sử dụng tiếng anh trước mọi người. Môi trường đa quốc tịch, giúp bé nâng cao khả năng phản xạ khi thường xuyên nghe, nói với bạn bè quốc tế.

Cải thiện độ lưu loát

Thông qua nội dung giảng dạy, bên cạnh việc phát triển kỹ năng nghe và nói, bé còn được tăng cường thêm kỹ năng viết của mình (thông qua các bài viết nhật ký hàng ngày) và kỹ năng đọc (lọc, quét, tóm tắt). Các kỹ năng này sẽ hỗ trợ và giúp ích bé rất nhiều trong tương lai, đặc biệt là khi bé muốn học chuyên sâu về các khóa học thuật như TOEIC, IELTS,…

Kỹ năng sống và giao lưu

Các kỹ năng này sẽ được rèn luyện thông qua các hoạt động thể thao, giáo dục thể chất, giao lưu với các bạn học sinh các nước khác, thăm nhà giáo viên; tổ chức các sự kiện đặc biệt như thi thuyết trình, hoạt động tình nguyện, mừng sinh nhật,… Càng tiếp xúc nhiều, bé sẽ càng mở mang kiến thức của mình. Với lượng kiến thức từ cuộc sống sẽ giúp bé dạn dĩ, tự tin và độc lập hơn.

3) CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Hoạt động ngoài trời: bắn cung, câu cá, hoạt động dưới nước, cưỡi ngựa, bơi lội, giao lưu văn hóa cộng đồng, tình nguyện, chèo thuyền, mua sắm, thăm quan thành phố, bảo tàng, sở thú,…
Hoạt động ở trường: hoạt động thể thao, làm báo tường, văn hóa lịch sử Việt Nam và các nước, nhảy Zumba, tô tượng, kỹ năng giao tiếp, tiệc sinh nhật, trò chơi dân gian,…


4) THỜI KHÓA BIỂU

Từ thứ 2 đến thứ 6Thứ 7

Chủ nhật

GiờChương trìnhNội dung
6:50-7:40Thể dục buổi sáng và ăn sángDu lịch tại những điểm nổi tiếngGọi điện thoại cho gia đình
7:40-7:50Kiểm tra từ vựng

J Park

Plantation Bay

Crimson

Solea Reort

Island hopping

Sky Walk

Shopping

Massage

City tour

Fishing

Temple of leah

Kiểm tra sách
7:50-8:30Tiết 1Lớp nhóm
8:35-9:15Tiết 2Lớp 1:1
9:20-10:00Tiết 3Lớp 1:1Kiểm tra sức khỏe: tay, chân, răng, miệng.
10:05-10:45Tiết 4Lớp thể thao
10:50-11:30Tiết 5
11:35-12:15Tiết 6Lớp 1:1
1:40-2:20Tiết 7 Lớp 1:1Chơi thể thao tự do: bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, board game
2:25-3:05Tiết 8Lớp nhóm
3:10-3:50Tiết 9Lớp 1:1
3:55-4:35Tiết 10Lớp 1:1
4:40-5:20Tiết 11Lớp nhómTrò chơi truyền thống
5:25-6:05Tiết 12Lớp nhóm
6:05-7:30Ăn tối, vệ sinh cá nhân
7:30-9:30Viết nhật ký, tập thuyết trình

5) ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN

Vấn đề bảo đảm an toàn cho các bé được đặt lên hàng đầu. Mỗi nhân viên Việt Nam cùng với giáo viên người Philippines sẽ theo dõi 13-15 bé.

Trong phòng các bé ở đều có giáo viên người Philippines (1 giáo viên người phi sẽ sống cùng với 4 em nhỏ) để vừa take care các em vừa dạy cho các em tiếng Anh và giúp các em ôn bài vào mỗi buổi tối.

Hệ thống camera giám sát 24/24 để đảm bảo an toàn cho các bé.

Ngoài ra CIA còn có đội ngũ Y tá túc trực 24/24 luôn chú ý chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của các bé.

Trước khi khởi hành

Có 02 nhân viên của trường về VN dẫn các bé đến Manila (tại HCMC & Hanoi), và đưa các bé về VN sau khi kết thúc chương trình.

Trước khi diễn ra chương trình, sẽ có Quản lý của CIA đến VN, gặp gỡ, trao đổi với Phụ huynh của các bé.

6) CHI PHÍ HỌC TẬP

STT

THỜI GIAN

CHI PHÍ (USD)

1

4 tuần

2,700

2

6 tuần

3,950

3

8 tuần

5.000

Phí trên đã bao gồm:

-  Phí SSP (Special Study Permit): 6500 peso.

-  Tiền sách cho toàn bộ khóa học.

-  Tiền điện, nước.

-  Tiền ăn 4 bữa/ngày.

-  Tiền nước uống, snacks.

-  Các hoạt động vui chơi và vé vào cửa.

-  Chi phí giặt dũ, dọn dẹp.

Phí trên chưa bao gồm:

Tiền vé máy bay khứ hồi.

Phí nhập cảnh tại Manila: 75 USD (cho học viên dưới 15 tuổi).

-  Bảo hiểm Quốc Tế trong vòng 30 ngày (Học viên năm trước đi học lại sẽ được trường tặng phí bảo hiểm)

Tiền chi tiêu cá nhân của mỗi học viên.

Chi phí gia hạn visa trên 04 tuần (đối với các bé học từ 6 đến 8 tuần).

- Thủ tục ủy quyền giám hộ trẻ em: 575.000 đồng.

Đồng hành cùng quý bậc phụ huynh trong chương trình trại hè tiếng Anh CIA 2020, Glolink xin gởi đến một phần học bổng là 100 usd/4 tuần

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miến phí. Đội ngũ nhân viên Glolink luôn sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về số 

< 0934-188-597 , 090-139-8822 hoặc Viber/ Zalo/ Skype: 0934-188-597 

Emai: tuvanduhoc@glolink.edu.vn